Pir sultan Abdal Mazlumların dili gönüllerin tercümanı erenlerin dizeleridir.  Binyılın tek Türkmen Ozanıdır Pir sultan Dervişler makamının müçtehidi, Hak Muhammed Ali katarının yolcusudur. Pir Sultan Abdal, zulmün karşında hakkı söyleyen isyan ozanıdır Pir sultan Abdal Evet bugün Bu hak Muhammed Ali Yolunun yolcusu Ulu Ozanın Açılan kapılar şaha gidelim mısralarıyla gönüllerin ser çeşmesi olan Ulu Ozanın deyişini asırlar geçsede ne unutacağız nede unutturacağız. Ulu Ozanın dergâhında yetişen erenler, erler, pirler, dervişler, meczuplar, muhtaçlar, Bu dergâhta Türk törelerine bağlı kalarak İslamiyet’le sentezledikleri, kültürel öğeleri düstur edinerek mazlumu esas alan saflarda yer almış, zalime karşı durmuşlardır. Hakkın adaletini gözeten ve sosyal hayata ilişkin nasıl yaşanması gerekiyor ise ona göre kuralları olan bu dergâhta kadın erkek eşit, sevgi esas,  kötülüğün adı ve esamisi okunmayan, bu dergâhta ata yurttan gelen kopuz geleneği aynen sürdürülerek telden dile dökülen hakkın kelimeleri dilden gönüllere taşınmakta idi.

Bu Huzurlu dergâha bir gün aç sefil ve perişan bir halde gelen Hızır isimli şahıs Pir Sultan Abdal tarafından kabul edilir ve ona kol kanat gerilir. Hızır dergâhta mutludur ancak mutlu olduğu kadarda nefsi pis, benliği aklına üstün gelmiş birisiydi. Pir sultan bilirdi ancak onun dergahında kurtla kuzu yan yana yaşardı. Bir gün Hızır Pir sultan Abdal’a büyük adam olmak istediğini söyler Bunun üzerine ulu Ozan kendisine Ey Hızır korkarım bu isteğin yerine gelirse beni asarsın der Bunu üzerine Hızır eline ayağına kapanarak böyle bir şeye tefessüh dahi etmeyeceğini belirtir. Pir sultan Abdaldan icazet alarak İstanbul’a gider eğitim görür fakat adam olamadan Pir sultan elleri olarak bilinen Sivasa Vali olur. İçindeki benlik hissi nefsini azdırdıkça azdırır ve sonrasında ekmeğini yediği suyunu içtiği dergâhına haince davranarak Pir Sultan Abdal’ı Zindana attırır. Ve halka taşlatarak astırmadan önce huzuruna çıkartarak İÇERİSİNDE ŞAH sözcüğü geçmeyem bir dize söylemesi şartı ile af edeceğini söyler Ancak ulu ozan daha ilk dizesinde Açılın kapılar şaha gidelim dizelerini okumaya başlar   Evet, kısa film ve müzikle sizleri baş başa bırakıyoruz.

CEVAP VER

*