Türkü Kuzey Irak Türkmen ili Kerkük’e aittir. Halk arasında yayılan bir rivayete göre  Kerkük’e  seyahat eden Gezgin bir alimin aşk öyküsünü anlatır.  Kerküğe yolu düşen seyyah Mehmet  Çelebi  Osmanlı medreselerinde hatırı sayılır bir alimdir. Kerkükte kaldığı  zamanlarda Güzelmi Güzel ve yörede güzelliği dillere destan olan Gülzarı huriye;  Medresenin çeşmesinden testi ile su doldururken görür ve gönlünü kaptırıverir. Gülzarı Hurinin üst dudağında taktığı incili hızması o kadar güzel göstermiştir ki  kendisini abartılı sayılmayan bu incili hızma ve yüzünün güzelliğiyle  Temmuz ayının sıcağında süzülen terikendisine dahada bir güzellik katmıştır. Her çeşmenin başına gelip gittikçe Ona aşık olan Alim Mehmet Çelebi  Bir gün cesaretini toplayarak kendisine yazdığı şu  mısralarla seslenir.

Altın hızmav Mülayim

Seni haktan dileyim

Yaz günü temmuzda

Sen terle ben sileyim 

 Gün gördüm günler gördüm

 Seni gördüm şad oldum der

 son iki kıta öykünün devamında nakarata dönüşür. Bunda maksat Gezgin Mehmet’in Onca yer görmesine rağmen  Gülzarı hurinin güzelliğinden daha evla olmadığını fark ederek seni gördüm şad oldum der. Mehmet Çelebi ile Gülzarı hurinin bu buluşmalarına tanık olan dedikoducu tayfası Gülzarı hurinin babasına durumu anlatmakta gecikmezler ve uzun bir süre Gülzarıhuri çeşmeye gelmez  olur  va yayılan dedikodular  sonrasında  Gülzarıhuri  Kerküğün nüfuzlu ağalarından olan Türkmen beyinin oğluna sözü kesilir. Bundan bir haber Gezgin Mehmet Çelebi aşkından ikinci kıta ile seslenir sevdiğine      

Altın hızmav incidir

Gömleği nar içidir *

Menim lal olmuş dilim

Ne dedi yar incidir

Gün gördüm günler gördüm

Seni gördüm şad oldum der

Gezgin Mehmet çelebi   Ona ilk gördüğü günki hayaliyle seslenir dudağı incili kaftanı (gömleği) Nar içi renkli  yarim  seni gördüğümde tutulmuşken dilim  sana ne dedimki  incindin diye haber gönderir.  Bunu duyar Gülzarıhuri ancak  gördüğü baskıdan seslenemez gezgin  Mehmete  haberi götürenlerde gördüğü baskıdan dolayı Gezgin Mehmet e Gülzarı hurinin kendisinde gönlünün olmadığı yalanını söyler.  Halen Umudu olan Gezgin Çelebi son bir kez daha seslenerek haberi Gulzarıhuriye  gönderir

Altın hızmav dudağa

Yaraşır al yanağa

Gel yarim görüşelim

Ben gidirem irağa

Gün gördüm günler gördüm

Seni gördüm şad oldum der.

Gülzarıhuriden Umudu kesen  Gezgin Çelebi  Çok uzak diyarlara doğru seyahat eder  Ne varki  hala yanan gönül ateşini söndürmek mümkün değildir  Yemen diyarına gelen her kafileye Gülzarı huriyi sorar  günlerden bir gün Gülzarıhuriye mısralarını  ulaştıran medresedeki öğrencisini görür . Öğrencisi kendisine duyduğu vicdan azabını belirterek Gülzarıhurinin  sağlık durumunun kötü olduğunu söyler ve ondan getirdiği  kıvrılmış parşömeni Gezgin  Çelebiye verir   Nağmenin yazıldığı parşömeni açtığında Gülzarı hurinin kendisini çağıran mısralarını okur.

Altın hızmav Arabi

Lebleriv gül şarabı

Uzağ yoldan gelipsen

Kuvvat olsun Çelebi

Gün gördüm günler gördüm

Seni gördüm şad oldum der.

Mektubun dili bellidir  Altın hızmalı arap kızınamı vardın yarim, Dudakları gülşarabı yarim Uzaklardan dön artık  sevdiğine kuvvet ver yarim diyerek ahvalini anlatır ve Gezgin  Çelebiye  kendi nakaratlarıyla perçinledikleri sevdasını yazar. Ne varki Yemenden Kerkük e gelen gezgin Çelebi  Verem den  ölen Gulzarıhurinin  mezarını görür ve  birlikte yazdıkları o aşkın öyküsü mısraları son bir kez okuyarak Kerküğü deli divane terki diyar eyler o gündür bu gündür Kerkükte söylenir bu hazin türkü.

CEVAP VER

*